تاریخچه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


دو سال پس از تأسیس واحد تبریز، در سال 1363 تربیت بدنی واحد شکل گرفت و تا سال 1375 امور مربوط به گروه تربیت بدنی و کلاسهای فوق برنامه و مسابقات ورزشی با همدیگر انجام می‌پذیرفت و در همان سال اداره تربیت بدنی و گروه از هم تفکیک و اداره تربیت بدنی بصورت مستقل و زیر نظر معاونت دانشجویی آغاز بکار نمود . از سال 1374 مسابقات ورزشی بصورت منطقه‌ای و با حضور واحدهای دانشگاهی استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان که بعنوان منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی شناخته می‌شد، برگزار می‌گردید و در سالهای 1386 1387 و اداره تربیت بدنی واحد تبریز بخاطر برنامه‌ریزی موفق و عملکرد بسیار عالی بعنوان اداره‌ی نمونه انتخاب گردید. برگزاری مسابقات تا سال 1388 به همین منوال بود ولی از آن سال در پی تغیرات بوجود آمده در تقسیم‌بندی واحدها به استان آذربایجان شرقی تغییر یافت و مسابقات ورزشی در سطح استان برگزار گردید.
 همچنین از نیمسال دوم 93-94  تربیت بدنی استان با واحد تبریز ادغام و کلیه امورات استان از طریق اداره تربیت بدنی واحد تبریز انجام می‌پذیرفت و در سال 1394 اداره تربیت بدنی به مدیریت امور ورزشی ارتقاء یافت. بایگانی مدیریت امور ورزشی دانشگاه نشان می‌دهد عملکرد این مدیریت در بیشتر سالها از حیث اعزام تیمها به مسابقات و کسب مقام‌های ورزشی در حد ممتاز می‌باشد.
روسای پیشین تربیت بدنی سید ودودگوگانی –  دکتر بیژن ذوالفقار نسب- محمد میلایی- دکتر جبار  بشیری- دکتر نجف زاده می باشند