معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان مشخصات فردی                                 

نام: مهدی
نام خانوادگی: زینالی
لیسانس: کارشناسی حسابداری از موسسه غیر انتفاعی حسابداری و مدیریت اذربایجان
فوق لیسانس: حسابداری از دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتری تخصصی: حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران   
 

 مسئولیت های اجرایی

مشاوره در استقرار استقرار سیستم  BABC و مدیریت فرآینددر شرکت برنج مژده
مشاوره در استقرار سیستم  BABC  و مدیریت فرآینددر شرکت قند کردستان
مشاوره در استقرار سیستم  BABC و مدیریت فرآینددر شرکت قند فردوس مشهد
مشاوره در استقرار سیستم  BABC و مدیریت فرآینددر شرکت قند پیشوای ورامین
مشاوره در استقرار سیستم  BABC و مدیریت فرآینددر شرکت هولدینگ ارزش آفرینان کردستان
مشاوره در استقرار بهایابی برمبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه فنی و حرفه ای  كل کشور(167 دانشكده) از جمله :

-سازمان مركزي دانشگاه فني و حرفه اي

-دانشكده فني 1 تبريز

-دانشكده شريعتي تهراندانشكده شهيد منتظري مشهد

-دانشكده كشاورزي مراغه

-دانشكده مهاجر اطفهان و ........  

همكاري در استقرار سيستم حسابداري تعهدي و بودجه ريزي عملياتي در شهرداري کلان شهر تبريز و مناطق ده گانه آن

-شهرداري منطقه 1

-شهرداري منطقه 2

-شهرداري منطقه 3

-شهرداري منطقه4 و.............

 
همكاري در استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت   ABC و مديريت هزينه در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي.
همکاری در استقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور (در دست انجام)
پایلوت

-واحد تبریز

-واحد ایلام

-واحد سردرود

-واحد عجب شیر

-واحد سراب

مشاوره در توليد نرم افزار هاي حسابداري و مالي و انجام مشاوره هاي لازم .
همکاري در  پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در 13 واحد از دستگاههاي دولتي استان كرمان به مدت 18ماه(در سال 85)

-سازمان مسكن و شهرسازي

-سازمان جهاد کشاورزي كرمان و جيرفت

-سازمان بازرگاني

-بنياد شهيد و امور ايثارگران

-اداره هوا شناسي

-اداره گمرك

- اداره تعاون

-محيط زيست

-دامپزشكي

-سازمان صنايع و معادن

-اداره كل راه و ترابري  ،و .....

همكاري در  پياده سازي سيستم هزينه يابي و مديريت هزينه در شركت مخابرات استان كرمان به مدت 1 سال
همكاري در استقرار سيستم بودجه ريزي عملياتي در شهرداري قزوين
همكاري در زمينه پياده سازي سيستم هزينه يابي محصولات و خدمات شركت توزيع برق شمال غرب استان كرمان
مشاوره در زمينه سيستم هاي مالي و حسابرسي  و بهاي تمام شده در موسسات  قرض الحسنه
مشاوره شرکت هاي خصوصي و بانک ها در زمينه استقرار سيستم بهاي تمام شده و مديريت هزينه
مدير عامل شركت داده پرداز تصميم ساز