تغییر پیش شماره های دانشگاه

به دلیل تغییر پیش شماره دانشگاه شماره های ستاد شاد و ایثارگر اعلام میگردد. 
041-31966373
041-31966375