اطلاعیه مهم و فوری

با سلام 
از کلیه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر خواهشمند است که شهریه هر نیمسال را باید در همان نیمسال تسویه نمایند چون امکان پرداخت شهریه نیمسال های قبلی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت به عهده خود دانشجو خواهد بود 

 

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه