قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 با سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا 
احتراماً با عنایت به اینکه در راستای اشاعه فرهنگ ایثارو شهادت قرار است کتابی با محتوای دل نوشته های دختران شهدا تهیه و تنظیم و چاپ گردد. لذا آن دسته از دانشجویان شاهد و ایثارگر که مایل به همکاری در تهیه این کتاب می باشند جهت ثبت نام به مدیریت امور شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه فرمایند.با تشگر