برگزاری دوره های کوتاه مدت

امور پژوهش دانشکده با همکاری مدیران گروه اولین دوره های کوتاه مدت ( آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده  ، کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتهای مستقیم ، اتوکد دوبعدی ، اسکیس و راندو) را برگزار می نماید

البته طی استقبال دانشجویان جهت شرکت در دوره های کوتاه مدت تفاهم نامه ای  با شرکت همکاران سیستم و دانشکده  سما تبریز بسته شد.  طی قرارداد بسته شده  با این شرکت، دوره حسابداری مالی و آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم،  به مدت ۲۴ ساعت  به صورت عملی و کاربردی از با تخفیف ویژه برای دانشجویان برگزار خواهد شد