قهرمانی دانشجوی دخترانه سما واحد تبریز

دانشجو سمانه بنی آدم در مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در رشته ورزشی تکواندو به میزبانی واحد نجف آباد در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ مقام اول وزن هشتم را دریافت نموده و به دریافت مدال طلا نائل گردیده است.