حوزه پژوهش و فناوری
کسب رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامي در بين كليه دانشگاههاي كشور به گزارش پايگاه ISI - ESI

با بررسيهاي بعمل آمده توسط حوزه معاونت پژوهشی واحد تبريز در بررسي پايگاه ISI - ESI مشخص گرديد دانشگاه آزاد اسلامي در بين كليه دانشگاههاي كشور با ميزان ارجاعات 146085 و 227 مقاله برتر حائز رتبه اول گرديده است. رتبه دوم مربوط به دانشگاه تهران با ميزان ارجاعات 120881 و 84 مقاله برتر ميباشد.
این موفقیت را به جامعه دانشگاهی بخصوص خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی تبریک میگوییم.

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir