کسب شاخص تاثیر جدید نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات 1395/04/06

شرکت Thomson Routers هر ساله فهرست شاخص تاثیر (IF ) نشریات عضو مرکز Web of Scienc را در ماه های ژوئن و جولای (خرداد و تیرماه) ارائه می کند و طبق این فهرست بین‌المللی،Journal of Environmental Science and Technology موفق به کسب شاخص تاثیر ( IF ) معادل 2/344 (دو ممیز سیصد و چهل و چهار) و کسب رتبه اول در میان کلیه۴۲ نشریه علمی-پژوهشی ISIایرانی دارای ضریب تاثیر شد.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر مجید عباسپور مدیر مسئول نشریه بین‌المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات با اعلام این خبر گفت: با توجه به وضعیت موجود ارزیابی جهانی شاخص تاثیر و وجود برخی از نارسائی های پدید آمده ناشی از خودارجاعی، ناشر جهانی تامسون روترز عامل جدید دیگری بنام آیگن فاکتور (Eigen factor) را ابداع و در کنار ( Impact factor ) قرار داده است تا بتدریج و با تعالی علم و پژوهش در جهان، این عامل جدید که خود برطرف کننده کلیه ارجاعات و نقاط ضعف ارزیابی موجود نشریات بین المللی است را جایگزین کند.
رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی تصریح کرد: بدین منظور طبق این رده بندی جدید نیز (آیگن فاکتور) نشریه بین‌المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست IJEST در مرتبه نخست در کشور و در میان کلیه نشریات ISI ایرانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نشریه بین‌المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات است که با همکاری انجمن متخصصان محیط زیست ایران بیش از۱۲ سال است که منتشر می‌شود و از سال ۲۰۱۲ تا کنون نیز انتشار آن با همکاری ناشر بین‌المللی Springer انجام می‌پذیرد. ‌