دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus و همچنین ناشرین Elsevier،Wiley ، Springer و RSC 1395/02/26

با تلاش‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus و همچنین ناشرین Elsevier،Wiley ، Springer و RSC میسر شده است.  لینک پایگاه ناشرین مذکور جهت استفاده اساتید و دانشجویان به شرح زیر می باشد.