آزمون IELTS 1397/02/05

استفاده همزمان از هدفون و سیستم اکوستیک سالن
اسکان رایگان برای متقاضیان

متقاضیان شرکت در آزمون IELTS  با مراجعه به سایت http://english.iau.ac.ir/ielts/ در مورد نحوه ثبت نام، زمان و مکان اطلاعات لازم را کسب نموده و
در زمان مقرر در محل آزمون واقع در: تبریز، چهارراه ابوریحان، میدان منظریه، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز حضور بهم رسانند.