اطلاعیه مهم و فوری (دانشجویان کارشناسی ارشد) 1397/02/18

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که مراحل تصویب پروپوزال، نگارش پایان نامه، اخذ کد شناسه دفاع از پایان نامه و مهلت مقرر برای دفاع از پایان نامه خود را سپری نموده اند، نسبت به ارائه برگه اعلام آمادگی خود به منظور دفاع از پایان نامه در اسرع وقت به روسای ادارات پژوهشی مستقر در دانشکده های مربوطه اقدام مقتضی بعمل آورند.
لازم به یادآوری می باشد که مسئولیت ناشی از عدم پیگیری آن متوجه خود دانشجویان خواهد بود.