مهلت دفاع از پایان نامه 1396/05/09

به استناد بخشنامه شماره 24432 مورخ 96/04/27، در راستای ساماندهی امور مربوط به دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چگونگی پرداخت شهریه و احتساب سنوات تحصیلی و همچنین رعایت نظم و انضباط، مقررات آموزشی و تشکیل به موقع کلاس ها، از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 به بعد دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظفند حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه ( نیمسال اول سال تحصیلی) و 25 شهریور ماه ( نیمسال دوم سال تحصیلی ) از پایان نامه / رساله تخصصی خود دفاع نمایند تا مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی نباشند.