حجت الاسلام سيد شهاب الدين حسيني:

حجت الاسلام سيد شهاب الدين حسيني در مراسم افتتاحيه با تاكيد به بر گزاري طرح معرفت افزايي اساتيد در راستاي اسلامي شدن دانشگاه بر لزوم ارتقاء بينش معرفتي وسياسي اساتيد گفت: يكي از اساسي ترين وظايف نهاد ارتباط گيري با اساتيد است.
شايان ذكر است طرح معرفت افزايي اساتيد در راستاي افزايش بينش سياسي اساتيد با حضور30نفر از اساتيد عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحدتبريز  24لغايت 25 آذر ماه  به مدت 16 ساعت در سالن شمس دانشگاه آزاد تبريز برگزار گرديد.
 
   
 مدرس اين كارگاه دكتر هادي آجيلي فارغ التحصيل دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيت علمي دانشگاه علامه طباطبايي به تبيين مباحث سياست خارجي ايران وظرفيت هاي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان و به تحليل مباحث روز سياسي پرداخت. و اساتيدشركت كننده در كارگاه به بحث و تبادل نظر و طرح موضوعات جديد در اين حوزه پرداختند.
لازم به ذكر  است اختتاميه طرح معرفت افزايي با اهداي بسته فرهنگي و گواهي پايان دوره بعد از ظهر 25آذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامي واحدتبريز به كار خود پايان داد.