نشست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري با اعضاي هيئت رئيسه و شوراي فرهنگي واحد اهر 1395/03/04

    در اين نشست بيشتر در مورد مباحث مربوط به راهبري فرهنگي نهاد در سطح كلان برنامه هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان وهماهنگي و انسجام برنامه هاي فرهنگي در واحدها بحث و گفتگو شد.
لازم به توضيح مي باشد اين جلسه درادامه سلسله جلسات هفتگي هماهنگي نهاد با واحدها برگزار شد.