مهمانسراي دانشگاه آزاداسلامي 1394/01/27

ه گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، عمران قاسمي مدير امور اداري ورفاهي اين دانشگاه گفت: با توجه به دستورالعمل سازمان مركزي و تأكيد مسئولان سازمان مركزي در خصوص تأمين شرايط و امكانات رفاهي لازم جهت اسكان همكاران اداري و اعضاي هيات علمي مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي در ايام تعطيلات نوروزي، ستاد استقبال از ميهمانان نوروزي در واحد تبريز تشكيل و بيش از 200 خانواده در مهمانسرا ي اين دانشگاه پذيرش شدند. قاسمي افزود: مهمانسراي دانشگاه آزاداسلامي تبريز از28 اسفند ماه 93 تا15 فروردين94 بيش از1172 نفر را اسكان داده است. مدير اداري و رفاهي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز تصريح كرد: ميهماناني كه امكان هماهنگي قبلي نداشتند نيز در اين مركز اسكان داده شد و به همه ميهمانان بروشورهاي معرفي آثارتاريخي و مناطق