ثبت نام انتخابات الکترونیکی و دومین جشنواره نشریات دانشجویی آغاز شد 1395/10/17

علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 96/02/30 از طریق سامانه نشریات ارسال کرده و شرکت در انتخابات و جشنواره منوط به نمایه سازی آخرین شماره نشریه در سامانه است.
هر مدیر مسئول تنها با یک نشریه می تواند در انتخابات شرکت کند و مدیران مسئول نشریات توجه کنند پس از ثبت نشریه در قسمت نمایه سازی حداقل یک شماره از نشریه در قسمت بارگذاری نشریه ثبت کنند.