حوزه دانشجویی و فرهنگی،اجتماعی
ثبت نام انتخابات الکترونیکی و دومین جشنواره نشریات دانشجویی آغاز شد 1395/10/17

علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 96/02/30 از طریق سامانه نشریات ارسال کرده و شرکت در انتخابات و جشنواره منوط به نمایه سازی آخرین شماره نشریه در سامانه است.
هر مدیر مسئول تنها با یک نشریه می تواند در انتخابات شرکت کند و مدیران مسئول نشریات توجه کنند پس از ثبت نشریه در قسمت نمایه سازی حداقل یک شماره از نشریه در قسمت بارگذاری نشریه ثبت کنند.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir