برگزاری جشنواره نامه سراسري هنر، ادبیات و پژوهش"روايت فتنه" 1397/10/11

برگزاری اولین جشنواره نامه سراسري هنر، ادبیات و پژوهش - روايت فتنه

ویژه استادان-کارکنان-دانشجویان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت امور فرهنگی دانشگاه واقع در ساختمان اداری طبقه همکف امور فرهنگی -جناب آقای راشدی مراجعه نمائید
آخرین مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه می باشد
برای دریافت شیوه نامه کلیک کنید