فایل منشور آسماني غدير 1397/06/06

منشور آسماني غدير

سخنرانی پیامبر اعظم(ص) در جشن ولایت و امارت امام علی(ع)

همراه با نقد شبهات غدیر گریزان

دکتر مجید حیدر یفر
 
فایل منبع: