معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز معرفي شد 1394/10/13

طي حكمي از سوي رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربایجان شرقی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان اين دانشگاه معرفي ومنصوب گرديد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر مهدی زینالی عضو هیأت علمی این دانشگاه و دارای دکترای تخصصی حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشد. دكتر زینالی، بیش از 20 مقاله ISIو علمی پژوهشی ،بیش از 20 مقاله ارائه شده در کنفرانس های بین المللی، ملی و منطقه ای ، راهنمایی و مشاوره بیش از 80 پایان نامه،همکاری در بیش از 12 پروژه تحقیقاتی در تبریز و استان،پنج عنوان کتاب تألیفی ودو عنوان کتاب در دست چاپ را در کارنامه علمی پژوهشی خود دارد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، عضو تیم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی وعضو تیم سرمایه گذاری منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی در استان بوده و برگزاری 10 کارگاه تخصصی در کشور و استان در زمینه بودجه ریزی وحسابداری،مشاوره نزدیک به 50 سازمان ،شرکت و دانشگاه در کشور و استان در زمینه استقرار سیستمBABC، استقرار بهایابی برفعالیت های بودجه ریزی،استقرار سیتم حسابداری تعهدی و... را در کارنامه اجرایی خود داراست.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir