طرح "کارا"

"تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با مجتمع فنی تهران در زمینه انجام همکاری های آموزشی در راستای ایجاد درآمدهای غیر شهریه ای"

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مجتمع فنی تهران برگزار می کند:
طرح آموزشی کارا ( آموزش های کارآفرین و اشتغال محور ) با هدف مهارت افزایی و اشتغال دانشجویان در کلیه رشته ها
دفتر ثبت نام: ورودی شماره 2 ساختمان علامه امینی