سامانه نشریات علمی
مجله برتر جشنواره فرهیختگان 1395/03/04

مجله علمی پژوهشی «آموزش و ارزشیابی» به مدیر مسئولی دکتر علی اصغر کوشافر در بخش مجلات برتر جشنواره فرهیختگان به عنوان مجله برتر انتخاب شد.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir