سامانه نشریات علمی
مجله برتر جشنواره فرهیختگان 1396/05/07

مجله علمی پژوهشی «آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی» به مدیر مسئولی دکتر ودود رضویلر در بخش مجلات برتر جشنواره فرهیختگان سال 96 به عنوان مجله برتر انتخاب شد.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir