رخدادهای مهم


 دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی و ناشرین

با تلاش‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus و همچنین ناشرین Elsevier،Wiley ، Springer و RSC میسر شده است.  لینک پایگاه ناشرین مذکور جهت استفاده اساتید و دانشجویان به شرح زیر می باشد. http://www.scopus.com   http://www.sciencedirect.com   http://onlinelibrary.wiley.com   http://link.springer.com   http://pubs.rsc.org

بیشتر   >