رخدادهای مهم

طرح علم در محضر قرآن

طرح ماندگار فرهنگي با عنوان « علم در محضر قرآن » جهت شناسايي اعضاي هيأت علمي متخصص در رشته هاي تخصصي غير از علوم قرآن و حديث اعم از رشته هاي فني و مهندسي ، پزشكي، علوم پايه و تجربي ، علوم انساني و هنر كه داراي مطالعات و آثار تأليفي (شامل: مقاله، كتاب ، پايان نامه ، نرم افزار و ...)، در موضوعات قرآنی مرتبط به حوزه تخصصی خویش می باشند. دانلود بخشنامه سازمان مرکزی و فرم مربوطه  

بیشتر   >

برگزاری كارگاه آموزشی با عنوان " کاربرد دین در عرصه های اجتماعی" ویژه اعضای هیات علمی-کارکنان و دانشجویان بصورت مجازی و آنلاین

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی كارگاه آموزشی با عنوان " کاربرد دین در عرصه های اجتماعی"  را با حضور جناب آقای دکتر محمد مهدی کیانی به صورت هفتگی  روزهای چهارشنبه 20/11/95 لغایت 95/12/11از ساعت 12-10 بصورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد. لذا خواهشمند است اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان  برای ثبت نام و كسب اطلاعات بیشتر به سایت دوره های كوتاه مدت به آدرس http://sc.iauec.ac.ir مراجعه نمایید. تلفن تماس معاونت فنی واحد

بیشتر   >

برگزاری كارگاه آموزشی با عنوان " ارتقاي فرهنگ کار در دانشگاه" ویژه اعضای هیات علمی-کارکنان و دانشجویان بصورت مجازی و آنلاین

  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی كارگاه آموزشی با عنوان " ارتقاي فرهنگ کار در دانشگاه"  را با حضور جناب آقای دکتر محسن عامري شهرابي به صورت هفتگی  روزهای سه شنبه 95/11/26 و  95/12/03از ساعت 12-9بصورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد. لذا خواهشمند است اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان  برای ثبت نام و كسب اطلاعات بیشتر به سایت دوره های كوتاه مدت به آدرس http://sc.iauec.ac.ir مراجعه نمایید. تلفن ت

بیشتر   >