رخدادهای مهم

احتراماً از همه­ همکاران گرامی اعمّ از کارکنان و اساتید بزرگوار و همچنین دانشجویان گرامی تقاضا دارم؛ لطف فرموده، بدون تعارف نکته نظرات سازنده خود در رُشد و ارتقاء هر چه بیشتر وظایف محوّله به اینجانب...

باسمه تعالی ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه ی همکاران فرهیخته؛ اساتید، کارکنان و دانشجویان گرامی؛ مستدعی است نکته ­نظرات پیشنهادی خود را در جهت ارتقاء توان و ظرفیّت­ های بالقوّه­ و بالفعل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز...