رخدادهای مهم

استفاده از نوعی پپتید برای غیرفعال سازی ژن مرتبط با پیشرفت سرطان پروستات

محققان موفق به کشف تركيب جديدی شدند، كه قادر به تاثير بهتر روی سلول های سرطانی است. این تحقیقات نشان می دهد که اين تركيب خاص، نقاطی را كه باعث افزايش سلول های سرطانی در پروستات می شوند، مورد هدف قرار می دهد. این تركيب، سيكليك پپتوئيد نام داشته و توسط محققان دانشكده پزشكي دانشگاه نيويورك، ساخته شده است.

دستاورد امیدبخش محققان رویان در درمان دیابت/تولید آزمایشگاهی شبه بافت تولید کننده انسولین در کشور

محققان پژوهشگاه رویان در راستای کمک به درمان مبتلایان به دیابت موفق به تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی به سلول‌های پیش‌ساز پانکراس، سلول‌های مزانشیمی و سلول‌های اندوتلیالی و پیوند شبه بافت‌های تولید شده در مدل حیوانی شدند.