اطلاعیه های پژوهشی واحد 1397/03/01كميته اعتبارسنجي استان آذربايجان‌شرقي پس از استخراج اطلاعات مجلات 242 گروه علمي مختلف در سال 2017 از پايگاه تامسون رويترز، شاخص‌هاي مورد استفاده در ارتقاء اعضاي هيأت علمي و تشويق مقالات را محاسبه و در قالب فايلي تحت عنوان JRK 2017 جهت استفاده استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بروزرساني نموده است.
ادامه مطلب ...


 
 


پدیده ناهنجار وبسایت هاي جعلی مجلات علمی به یکی از معضلات جدي جامعه علمی ایران تبدیل شده است. این موضوع که چند سالی از عمر آن می گذرد گریبان گیر تعداد زیادي از پژوهش گران و دانشجویان گردیده است. بی اطلاعی از این مسئله موجب شده است که روز به روز تعداد این مجلات افزایش یابد و گردانندگان آن ها از طریق دریافت هزینه هاي به اصطلاح' انتشار مقاله' به سودهاي کلانی برسند.
ادامه مطلب ...


با توجه به اهمیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور،اصلاحیه ماده 3 بخشنامه شماره 69593/73 مورخ 94/04/09، مبنی بر رعایت معیارها و شاخص‌های اعتبار کنفرانس به شرح زیر می‌باشد:
ادامه مطلب ...

 


موسسه تامسون رویترز در بخش ESI در طی یک بازه ده ساله پژوهش‌های پيشتاز را شناسایی می کند. پژوهش پيشتاز، عبارت از یک دسته از مقالات پراستناد تحت عنوان «مقالات هسته» در یک موضوع تخصصی است که به روش آنالیز خوشه ای مشخص می شود.
ادامه مطلب ...


دسترسی به منابع الکترونیکی ناشرین معتبر و پایگاه ­های معتبر علمی
ادامه مطلب...


 ELSEVIER DATABASES USER TRAINING AND PRODUCT UPDATES

 

 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی