سرقت علمی چیست؟ 1392/05/17


بسیاری از افراد بر این عقیده اند سرقت علمی، کپی کردن آثار دیگران یا قرض گرفتن فکر اصلی از شخص دیگریست اما "کلمه کپی برداری و قرض کردن" ممکن است به اندازه "جرم و سرقت " جدی و خطرناک باشد.  معانی سرقت علمی در لغت نامه مریام-وبستر...

ادامه مطلب...
برای دریافت فایل کلیک کنید

 

طبقه بندی خبری:
پژوهشی