آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1398/04/01استعلاماستعلام تهيه طرح و اجرا و راه اندازي سيستم اعلام حريق ساختمانهاي دانشكده جراحي، 15 كلاسه، غذاخوري و بوفه واقع در مجتمع شماره 21398/04/05 دریافت فایل
1398/03/29استعلاماستعلام تهيه و اجراي ترميم ايزوگام گنبد و رفع نشتي پشت بام ساختمان مسجد مجتمع شماره يك 1398/04/08 دریافت فایل
1