آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1397/07/03استعلامتهیه و اجرای تکمیل نواقصات و آماده سازی کارهای مربوط به نگهبانی درب 2 مجتمع شماره یک 1397/07/09 دریافت فایل
1397/07/03استعلامتهیه و اجرای با مصالح تعمیر و بازسازی ساختمان نگهبانی بیمارستان امام سجاد (ع) واقع در خیابان گلکار1397/07/11 دریافت فایل
1397/07/03استعلامتهیه و اجرای رنگ آمیزی دربها، پنجره ها و نرده های فلزی ساختمان فیزیک مجتمع شماره یک را بصورت با مصالح 1397/07/09 دریافت فایل
1397/06/26استعلامتعويض پنجره هاي طبقه اول خوابگاه شماره يك 1397/07/07 دریافت فایل
1397/06/25استعلاماستعلام اجرای با مصالح لوله کشی تأسیسات گرمایش - سرمایش ساختمان اداری1397/07/04 دریافت فایل
1