آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1397/12/27استعلاماستعلام باطري يو پي اس1398/01/24 دریافت فایل
1397/12/20استعلاماستعلام با مصالح ترميم و تحكيم نماي تعدادي از ساختمانهاي دانشگاه1398/01/24 دریافت فایل
1