اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
مجموعه
زمانبندی ثبت نام
از تاریخ
1395/09/22
تا تاریخ
1396/03/31
از ساعت
00:00
تا ساعت
00:00
توضیحات

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir