صعود تیم کوهنوردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به قله هلاکوخان 1395/12/22

به گزارش روابط عمومي واحد تبريز تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بر اساس برنامه مصوب گروه کوهنوردی این دانشگاه موفق به انجام این صعود شد.

سعید رزقی، محمد حسن کسایی، میثم ارجمندی، یاشار محرمیان، حامد کوچه باغی، حامد عزیزپور، مهدی طوسی، مهران رهبر اعضای این تیم صعود کننده را تشکیل می دادند.

این صعود به سرپرستی اسماعیل افخمی و مربیگری حسین جملران انجام شد.