رئیس اداره ثبت اختراعات کشور عنوان کرد: اختراع، تلفیق علم و عمل 1395/12/21

کارگاه اختراعات
به گزارش روابط عمومي واحد تبریز، دکتر مهرداد الیاسی در جمع اساتید و کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و در کارگاه ثبت اختراعات PCT (بین المللی) افزود: علم و عمل دو جزء لاینفک هستند و اگر با هم تلفیق نشوند بیهوده و بی فایده به مثال زنبور بی عسل است.

الیاسی بیان کرد: اختراع، نتیجه فکر است و به معنی راه حل و تکنیکی برای یک فن است. مالکیت فردی، یک حق و مالکیت فکری، یک ابزار برای رسیدن به هدف است.

رئیس اداره ثبت اختراعات ایران بیان کرد: در کنار تمام مسائل جامعه باید حقوق نیز با آن حرکت کند و تا زمانی که اختراع ما وارد بازار کار نشود و مورد استفاده قرار نگیرد هنوز عقیم است.

پیش از سخنان الیاسی، دکتر حمید میرزایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد تبریز با اشاره به رسالت ائمه اطهار و نقش امام صادق در گسترش علم تأکید کرد: همچنان که آنها علم خود را بدون کم و کاست به دیگران می آموختند، ما نیز نباید در آموزش‌های خود کاستی کنیم. چون بازتاب این عمل به خود جامعه برمی‌گردد.

در ابتدای این کارگاه دکتر محمد شکری، مدیر توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت این دانشگاه، درباره اهداف برگزاری این کارگاه تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسات، شناسایی و حمایت از دانشجویان مستعد و صاحب ایده و هدایت آنها به مراکز رشد و گسترش فعالیت های دانش بنیان و نهایتأ تجاری سازی است.

کارگاه دو روزه ثبت اختراعات PCT (بین المللی) به همت انجمن علمی ایده های نوین دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی روزهای 17 و 18 اسفند در سالن شهریار این دانشگاه برگزار شد.