تیم پهلوان تختی اول مسابقات طناب‌کشی شد 1395/11/27


به گزارش روابط عمومی واحد تبریز در این دوره از مسابقات تیم پهلوان تختی اول و تیم های تراکتور و مرکز سما به ترتیب دوم و سوم شدند.
چراغی، رستمی، آراسته، بهاری، خدایی، عبدالله پور، آخوندی، آل طاها، رضایی و حبیب زاده اعضای این تیم و مربیگری و سرپرستی آن بر عهده علیپور بود.
کسب مقام قهرمانی تیم کارگزینی در مسابقات طناب‌کشی خواهران واحد تبریز
به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، مسابقات طناب‌کشی کارکنان و استادان خواهر واحد تبریز نیز با شرکت 3 تیم برگزار شد که تیم کارگزینی اول و تیم‌های نسترن و پرستو به ترتیب دوم و سوم شدند.
 
ذوالفقاری، اصغری، مختاری، غیاثوند، همپایی، گشتی آذر، حیدرزاده، مسعودی اعضای تیم اول این مسابقات بوده و مربیگری و سرپرستی این تیم هم برعهده تیموری بود.