به‌منظور داوری در جشنواره سراسری «اتا» صادر شد؛ حکم معاون علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی برای عضو هيئت علمی واحد تبريز 1399/06/26

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، مريم ارديبهشتی عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تبريز در حکمی از سوی محسن نفر معاون علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده و داور دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره سراسری «اتا» انتخاب شد.

نخستين جشنواره سراسری اشتراک‌گذاری تجربه‌های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

جشنواره اتا با هدف استعدادیابی و افزایش شور و نشاط علمی در دانشجویان، ترغیب آنان برای توجه به جامعه و خدمت‌رسانی برتر به مردم ۲۷ مهر در دانشگاه علوم پزشكی ايران برگزار می‌شود.