با رعايت پروتكل‌های بهداشتی انجام شد؛ حضور ۳۱ دانشجو در دوره ۲۲ آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه آزاد اسلامی تبريز 1399/05/10

محمود بهشتی در گفتگو با روابط عمومی واحد تبریز، اظهار كرد که بیست‌و‌دومين دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان‌دوره پزشکی عمومی در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارت‌های بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزبا رعايت پروتكل‌های بهداشتی  برگزار شد.

وی با بيان اينكه اين آزمون بر‌اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی عمومی در پایان مرحله کارورزی انجام می‌شود، گفت: هدف از برگزاری این آزمون، ارزیابی و تعیین توانمندی بالینی دانشجويان دوره دکتری عمومی رشته پزشکی است.  

معاون علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربايجان‌شرقی تصريح كرد: با‌توجه به محدوديت‌های كرونايی در اين دوره از آزمون ۳۱ نفر از دانشجویان رشته پزشكی عمومی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی شركت داشتند. 

بهشتی بيان کرد: در آزمون مهارت‌های عملی بالینی به روش ساختارمند عینی، مهارت‌های ارتباطی،  تصمیم‌گیری  بالینی  مبتنی  بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی  و انجام  مهارت‌های  عملی، حل‌مسئله و تشخیص درمانی در ۱۳ ایستگاه بالینی فعال و سه ایستگاه استراحت مورد ارزيابی قرار گرفت.

وی گفت: به دانشجويانی كه نتيجه مطلوبی در اين آزمون  كسب كنند گواهی صلاحیت بالینی اعطا خواهد شد.