با اعلام نتایج انتخابات الکترونیکی صورت گرفت؛ انتخاب ۳ فعال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در انتخابات مدیران مسئول نشریات 1399/03/06

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، انتخابات سومین دوره مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برای عضویت در کمیته ناظر واحدهای دانشگاهی به‌صورت الکترونیکی برگزار شد.

تمهیدات برگزاری انتخابات الکترونیکی توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی با هماهنگی واحدها و استان‌ها انجام و با تشریح فرآیند و جدول زمان‌بندی برای ثبت‌‌نام و مراحل نهایی اعلام نتایج قطعی انتخابات، اطلاع‌رسانی کامل انجام شد و به‌صورت الکترونیکی و همزمان در واحدهای دانشگاهی صورت گرفت.»

محمد میلادی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که مدیر مسئول نشریه سبز سرخ است در این انتخابات به‌عنوان عضو اصلی، علی گوزل‌پور مدیر مسئول نشریه فرآیند به‌عنوان عضو اصلی و زهرا رمضانی مدیر مسئول نشریه مشکات به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.