در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز صورت گرفت؛ فارغ‌التحصیلی نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری 1398/11/19

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، الهام آسیابانی‌پور نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با دفاع از رساله خود با عنوان «ارزیابی و تحلیل فضایی زیست‌پذیری در محیط‌های شهری (مطالعه موردی: مناطق ده‌گانه کلانشهر تبریز)» فارغ‌التحصیل شد.

آسیابانی‌پور در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: «امروزه با گسترش و تشدید مشکلات جوامع انسانی و افت کیفیت زندگی ساکنان، قابلیتِ زندگی شهری به عنوان استاندارد سلامت، راحتی و شادی دغدغه اصلی در جغرافیا و سیاست شهری است.»

وی اضافه کرد: «بر این‌ اساس مطالعه و ارزيابی محیط‌های شهری به عنوان ضرورتی اساسی در برنامه‌ريزی‌های مديريت و توسعه شهری مطرح است.»

فارغ‌التحصیل دوره دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به نتایج  این رساله اشاره و تصریح کرد: از بین فاکتورهای اثرگذاری بر وضع موجود زیست­‌پذیری تبریز، فاکتورهای «خدمات و زیرساخت‌­های شهری»، «محیط شهری»، «مدیریت شهری»، «تاریخ شهری» و «اجتماع شهری» بر وضعیت موجود زیست­‌پذیری شهری تأثیر مستقیم و معناداری دارند که در این میان، بیشترین تأثیر را فاکتور «خدمات و زیرساخت­‌های شهری» دارد که محرک و برانگیزاننده زیست‌پذیری در کلانشهر تبریز و جزء اولویت‌های اقدام در زیست‌پذیر کردن کلانشهر تبریز به شمار می‌رود.

به گزارش آنا، علی پناهی به عنوان استاد راهنما و حسن احمدزاده از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان استاد مشاور، آسیابانی‌پور را همراهی کردند.

داوری این رساله را کریم حسین‌زاده استادتمام گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی مرند، علی آذر استادیار گروه معماری و شهرسازی این واحد دانشگاهی و رضا ولی‌زاده استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بر عهده داشتند.

آسیابانی‌پور  با کسب درجه عالی موفق به پایان تحصیلات خود در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مقطع دکتری شد.