در نشست راهبری پژوهشی منطقه ۳ صورت گرفت؛ امضای ۳ تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با صاحبان صنایع 1398/09/10

سعید جعفری‌نامور در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اظهار کرد: «در نشست تخصصی راهبری پژوهشی منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی (آذربایجان‌شرقی، غربی، اردبیل و زنجان) با حوزه اقتصاد آذربایجان‌شرقی، سه تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و صاحبان صنایع به امضا رسید».
وی افزود: «این تفاهم‌نامه‌ها در راستای ضرورت توسعه همکاری‌ علمی، پژوهشی و ارتقای دانش با رعایت ملاحظات آموزشی، پژوهشی و اجرایی طرفین بین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت سهامی آب منطقه‌ای، اتاق بازرگانی، شرکت تولید برق آذربایجان شرقی و شرکت مدیریت تولید برق شرکت نیروی آتیه صبای تبریز منعقد شد».
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی به موضوعات همکاری طرفین تفاهم‌نامه‌ها اشاره و بیان کرد: «ایجاد ظرفیت اجرا و نظارت بر طرح‌های تحقیقاتی علمی و پژوهشی با استفاده از ظرفیت و امکانات طرفین، بهره‌مندشدن طرفین از امکانات مشترک یکدیگر از قبیل توانایی‌های فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه‌ها، فضای فیزیکی و فضاهای تحقیقاتی ازجمله موضوعات این تفاهم‌نامه‌هاست».
جعفری‌نامور ادامه داد: «همکاری در برگزاری دوره‌های توان‌افزایی، همایش‌ها، سمینارها، میزگردها و کارگاه‌های آموزشی به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی دانشگاه درباره نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک و ... از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه‌های همکاری است».
وی خاطرنشان کرد: «این تفاهم‌نامه‌ها در سه نسخه به امضای طرفین همکاری رسیده و مدت اجرای آنها از تاریخ امضا به مدت سه سال است که در صورت توافق طرفین تمدید خواهد شد».
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز عنوان کرد: «عزیز جوانپور رئیس  دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، نادر صفرزاده مدیرعامل شرکت نیروی آتیه صبا، ناصر معینی مدیرعامل شرکت تولید برق آذربایحان شرقی، یوسف غفارزاده مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای و ابوالفتح ابراهیمی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی طرفین امضای این تفاهم‌نامه‌ها بودند».