روز گذشته؛ فرزند زوج دانشجوی تبریزی در بیمارستان امام سجاد(ع) متولد شد 1397/12/20


به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، امیرمحمدپورسرای دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی و یلدا اخضری دانشجوی کارشناسی مدیریت برنامه‌ریزی زوج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز هستند که اسفند سال گذشته در بیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی این دانشگاه آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.

فرزند این زوج دانشجو روز گذشته همزمان با بیست و دومین دوره جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در بیمارستان امام سجاد (ع) این دانشگاه متولد و مزین به نام علی شد.

 مسئولین دانشگاه با حضور در بیمارستان با این زوج دانشجو دیدار و تولد فرزندشان را تبریک گفتند.

به گزارش آنا، هزینه‌های بیمارستانی این زوج دانشجو از طرف مسئولان دانشگاه و بیمارستان به آنان هدیه شد.