همزمان با ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی: کارگاه آموزشی ثبت اختراعات ملی و بین المللی در واحد تبریز برگزار شد 1397/08/15


دکتر جعفر ابوالحسنی مدیر ارتباط با صنعت واحد تبریز اظهار کرد:  کارگاه آموزشی ثبت اختراعات ملی و بین المللی به همت حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه و با همکاری انجمن علمی ایده های نوین واحد تبریز همزمان با برگزاری ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی و با حضور دانشجویان فناور در سالن پروین اعتصامی این دانشگاه برگزار شد.  
 ابوالحسنی اختراعات و پتنت‌ها را برونداد تحقیق و توسعه عنوان کرد و گفت: هدف از برگزاری این رویداد آشنایی دانشجویان فناور و نوآور با نحوه ثبت اختراعات خود در سطح ملی و بین‌المللی بوده است. 
وی افزود: کارگاه ثبت اختراع راهکارهای ویژه بررسی اثبات کیفیت و ارزش فناوری‌ها و ابداعات فنی به صورت یک مکانیسم سیگنال دهی به سرمایه گذاران ارائه می دهد .
عضو هیأت علمی واحد تبریز گفت: ثبت اختراع میزان و قدرت حفاظت از فناوری های اساسی را نشان میدهد و دوم اینکه بانک اطلاعاتی در مورد چشم انداز سرمایه گذاری که برای بنیانگذاران استارتاپ نیز کاملا جدید و مهم است ارائه می دهد.