مدیر دفتر ارتباط با صنعت واحد تبریز خبر داد : راه اندازی شورای مرکزی مالکیت فکری(معنوی ) 1397/07/11

دکتر جعفر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی واحد تبریز اظهار داشت : در راستای سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در مورد حقوق مالکیت فکری(معنوی) در دانشگاه  آزاد اسلامی شورای مرکزی در این واحد دانشگاهی تشکیل خواهد شد.
وی افزود: به منظور اجرایی کردن سیاست ها و برنامه ­های این شورا کمیته ­ای با عنوان «کمیته مالکیت فکری» در واحدهای دانشگاهی زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری واحد تشکیل می ­شود.
ابوالحسنی اذعان داشت :افرادی که فعالیت آن­ها با استفاده از امکانات، تجهیزات و بودجه دانشگاه، منجر به نوعی از دارایی فکری شود، موظفند در اسرع وقت و قبل از هرگونه افشای اطلاعات مربوط برای سایرین و یا اقدام به ثبت و نشر آن­ها، معاونت پژوهش و فناوری واحد تبریز را در جریان قرار داده و اطلاعات مربوط را برای آن واحد افشا کرده و هماهنگی ­های لازم را به عمل آورند. رعایت این امر در قراردادهای همکاری و یا قراردادهای مربوط به واگذاری امتیاز بهره ­برداری از دارایی فکری مورد تاکید قرار می­ گیرد.