تسهیلات دانشجویی 1397/07/10

بنیاد ملی نخبگان براساس آیین نامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور تسهیلات ویژه ای را به دانشجویان مستعد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور اعطا می کند.
لازم به توضیح است ثبت نام دانشجویان نوورود دانشگاه ها از تاریخ 97/7/1 الی 97/7/30 در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir امکان پذیر خواهد بود شایان ذکر است این مهلت تمدید نخواهد شد.
جهت مطالعه کامل فایل را دانلود نمایید.