رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز منصوب شد 1397/07/09

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز با حکم عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی و  واحد تبریز، بهرام عمواوغلی تبریزی به‌عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز منصوب شد.

در متن حکم جوانپور خطاب به عمواوغلی آمده است: با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز منصوب می‌شوید. امید است با رعایت تقوا و بهره‌گیری شایسته از توانمندی سرمایه‌های انسانی دانشگاه، همه توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح، شئونات و اموال دانشگاه کنید.

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، عمواوغلی دانشیار پایه ۱۸، دکتری عمومی دامپزشکی و متخصص کلینیکال پاتولوژی است.

وی بیش از ۵۰ مقاله علمی پژوهشی و ISI، یک جلد تألیف و دو جلد ترجمه کتاب، ۱۲ طرح پژوهشی خاتمه‌یافته، راهنمایی و مشاوره بیش از ۶۰ پایان‌نامه دکتری حرفه‌ای ، مدیریت گروه رشته علوم درمانگاهی و معاونت دانشکده دامپزشکی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی واحد تبریز را در کارنامه علمی و اجرایی خود دارد.