شوراي زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي برگزارمي كند: اولين همايش ملي زنان و پيشرفت جامع 1396/01/28


دكتر مليحه پور ستار رييس شوراي زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي گفت: «اولين همايش ملي بانوان فرهيخته در 19 مهر ماه سالجاري در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز برگزار مي شود».
به گزارش روابط عمومي واحد تبريز پورستار افزود: «نقش زنان درارتقاي آموزش و فرهنگ - نقش زنان در توسعه ي گردشگري كشورهاي اسلامي – نقش زنان در حفظ سلامت جامعه –  نقش زنان در مديريت و اقتصاد جامعه و نقش زنان در سياست، تحقق عدالت و آزادي از محورهاي اين همايش مي باشد».
وي تصريح كرد: «مهلت ارسال مقالات 15 مرداد ماه سال جاري و زمان برگزاري همايش 19 مهر ماه 96 است».
رييس شوراي زنان فرهيخته استان آذربايجان شرقي گفت: «استانداري آذربايجان شرقي، سازمان فرهنگي شهر داري تبريز، بسيج اساتيد واحد تبريز، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اذربايجان شرقي، واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، مراغه، خامنه، ميانه، و هاديشهر از حاميان اين همايش مي باشند».
پورستارتأكيد كرد: «علاقمندان به كسب اطلاعات بيشتر و ارسال مقاله مي توانند به وب سايت:Ewc96.iaut.ac.ir    مراجعه و يا با ايميل: ewc96@iaut.ac.ir   مكاتبه نمايند».