در واحد تبريز برگزار شد: نمايشگاه دستاوردهاي فرهنگي دانشجويان 1395/10/14


به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز اين نمايشگاه در 15 غرفه و در بخش هاي مختلف فرهنگي، هنري، كانون هاي فرهنگي، نشريات دانشجويي، مقاله و پايان نامه و با هدف معرفي آثار برتر دانشجويان برگزار شده است .
نمايشگاه آثار فرهنگي، ادبي و هنري دانشجويان در محل حسينيه شهداي گمنام واحد تبريز برگزار شده و تا 18 دي ماه سالجاري ادامه خواهد داشت .
شايان ذكر است آثار پس از داوري و انتخاب برترها به نمايشگاه مركزي كه در واحد كرج برگزار مي شود، ارسال خواهد شد.