مشاور عالي استانداري آذربايجان شرقي : 85 درصد معتادان كارشان را با سيگار شروع كرده اند 1395/10/04


به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز نصرتي كه در جمع شركت كنندگان كارگاه آسيب شناسي دانشگاه سخن ميگفت، با اشاره به اقدامات بي وقفه دشمنان نظام اسلامي افزود: « استراتژي دشمن بر تغيير باورها معطوف شده است و با نشانه گرفتن فرهنگ جامعه بدنبال اشاعه بي بندو باري در بين مردم است.»
مشاور عالي استاندار آذربايجان شرقي بيان داشت:« دشمن با همه امكانات خود عرصه فعاليت اش را از ميدان سخت به ميدان و جنگ نرم كشيده است .»
نصرتي با اشاره به مهاجرت روستاييان به شهرها گفت:« سرازيري مردم روستاها به شهرها و تشكيل حاشيه نشيني شهرها يكي از علل جمعيتي پديده اعتياد بشمار مي رود.»
 
 وي روشنگري در جامعه، آموزش خانواده ها و ارتقاي مهارت هاي زندگي در جوانان و دانشجويان را از راههاي مقابله با ناهنجاريهاي جامعه بويژه اعتياد دانست و تأكيد كرد: « مردم ما همانند  مقاومت در دوره 8  ساله جنگ تحميلي، دراين آزمون ها نيزسربلند بيرون خواهند آمد و دشمنان اسلام و مسلمين را مأيوس خواهند كرد.
 
كارگاه دو روزه آسيب هاي اجتماعي استعمال مواد مخدر به همت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان شرقي با شركت مسؤلين امور دانشجويي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان اذربايجان شرقي در سالن شمس برگزار شد.