رخدادهای علمی و پژوهشی

JRK 2016

كميته اعتبارسنجي استان آذربايجان‌شرقي پس از استخراج اطلاعات مجلات 227 گروه علمي مختلف در سال 2016 از پايگاه تامسون رويترز، شاخص‌هاي مورد استفاده در ارتقاء اعضاي هيأت علمي و تشويق مقالات را محاسبه و در قالب فايلي تحت عنوان JRK 2016 جهت استفاده استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بروزرساني نموده است.


نحوه تشخیص وب سایتهاي جعلی مجلات علمی

پدیده ناهنجار وبسایت هاي جعلی مجلات علمی به یکی از معضلات جدي جامعه علمی ایران تبدیل شده است. این موضوع که چند سالی از عمر آن می گذرد گریبان گیر تعداد زیادي از پژوهش گران و دانشجویان گردیده است. بی اطلاعی از این مسئله موجب شده است که روز به روز تعداد این مجلات افزایش یابد و گردانندگان آن ها از طریق دریافت هزینه هاي به اصطلاح' انتشار مقاله' به سودهاي کلانی برسند.


پژوهش‌های پيشتاز (Research Fronts)

موسسه تامسون رویترز در بخش ESI در طی یک بازه ده ساله پژوهش‌های پيشتاز را شناسایی می کند. پژوهش پيشتاز، عبارت از یک دسته از مقالات پراستناد تحت عنوان «مقالات هسته» در یک موضوع تخصصی است که به روش آنالیز خوشه ای مشخص می شود...

ELSEVIER

ELSEVIER DATABASES USER TRAINING AND PRODUCT UPDATES