رخدادهای علمی و پژوهشی

اطلاعیه های پژوهشی واحد

پایگاه منابع الکترونیکی واحد تبریز، نحوه تشخیص وب سایت هاي جعلی مجلات علمی، JRK 2016، پژوهش‌های پيشتاز، معیارها و شاخص های ارزیابی اعتبار کنفرانس های ملی و بین المللی، ELSEVIER

آزمون IELTS

12 خرداد ماه 1397 در واحد تبریز، با تخصیص امکانات ویژه برای داوطلبان گرامیبعد از مرگ با بدنمان چه کنیم؟

جهان بشر همواره در حال تغییر است؛ به احتمال زیاد بسیاری از جنبه‌های زندگی ما در آینده به شکل متفاوتی درخواهد آمد. خودروهایمان پرواز خواهند کرد، ساکن مریخ خواهیم شد و گونه‌های منقرض شده به زندگی بازخواهند گشت. اما فکر می‌کنید مرگ هم تغییری می‌کند؟